Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobzie
Herb Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobzie

Poniedziałek 23.04.2018

zaawansowane

Adres

 

MIEJSKO - GMINNY

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

73-150 ŁOBEZ

UL. NIEPODLEGŁOŚCI 13

tel. (91) 39 75 082

fax (91) 39 76 276

e-mail: mgopslobez@op.pl

 

OGŁOSZENIE KS+ !! Kwietniowe warsztaty z papierowej wikliny

 

KOMUNIKAT

Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

 
Od dnia 01.08.2017 r. wydawane i przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy, tj.
- od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. świadczenia wychowawcze i fundusz alimentacyjny
- od 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r. świadczenia rodzinne
 
Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne na nowy okres listopad 2018 r. - październik 2019 r., które złożą wniosek wraz z kompletem dokumentów:
- do dnia 31 sierpnia 2018 r., świadczenie wychowawcze przysługujące za miesiąc listopad 2018 r. otrzymają do dnia 30 listopada 2018 r.,
- w okresie od 1 września 2018 r. do 31 października 2018 r., świadczenie wychowawcze przysługujące za miesiąc październik 2018 r. otrzymają do dnia 31 grudnia 2018 r.
- w okresie od 1 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., świadczenie wychowawcze przysługujące od miesiąca, w którym wpłynął wniosek otrzymają do dnia 28 lutego 2019 r.
 
Osoby ubiegające się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres październik 2018 r. - wrzesień 2019 r., które złożą wniosek wraz z kompletem dokumentów:
- do dnia 31 sierpnia 2018 r., świadczenie wychowawcze przysługujące za miesiąc październik 2018 r. otrzymają do dnia 31 października 2018 r.,
- w okresie od 1 września 2018 r. do 30 września 2018 r., świadczenie wychowawcze przysługujące za miesiąc październik 2018 r. otrzymają do dnia 30 listopada 2018 r.
- w okresie od 1 października 2018 r. do 31 października 2018 r., świadczenie wychowawcze przysługujące za miesiąc październik 2018 r. otrzymają do dnia 31 grudnia 2018 r.
- w okresie od 1 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r., świadczenie wychowawcze przysługujące za miesiąc listopad 2018 r. otrzymają do dnia 31 stycznia 2019 r.
- w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r., świadczenie wychowawcze przysługujące za miesiąc, w którym wpłynął wniosek otrzymają do dnia 28 lutego 2019 r.
 
Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na nowy okres październik 2018 r. - wrzesień 2019 r., które złożą wniosek wraz z kompletem dokumentów:
- do dnia 31 sierpnia 2018 r., świadczenie wychowawcze przysługujące za miesiąc październik 2018 r. otrzymają do dnia 31 października 2018 r.,
- w okresie od 1 września 2018 r. do 30 września 2018 r., świadczenie wychowawcze przysługujące za miesiąc październik 2018 r. otrzymają do dnia 30 listopada 2018 r.
- w okresie od 1 października 2018 r. do 31 października 2018 r., świadczenie wychowawcze przysługujące za miesiąc październik 2018 r. otrzymają do dnia 31 grudnia 2018 r.
- w okresie od 1 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r., świadczenie wychowawcze przysługujące za miesiąc listopad 2018 r. otrzymają do dnia 31 stycznia 2019 r.
- w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., świadczenie wychowawcze przysługujące za miesiąc grudzień 2018 r. otrzymają do dnia 28 lutego 2019 r.
 
Do wniosku o zasiłek rodzinny i świadczenie wychowawcze należy dołączyć:
 
1. Wypełniony zał. o dochodach nieopodatkowanych wszystkich pełnoletnich członków rodziny (zał. powinien być podpisany przez wnioskodawcę) + zaświadczenia o wysokości tego dochodu, np. zaświadczenie, o wys. stypendium w 2016 r., kserokopia nakazu płatniczego podatku rolnego za rok 2016 r.).
2. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
3. Kserokopia umowy dzierżawy gospodarstwa rolnego.
4. Zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej.
5. Kserokopia aktu zgonu współmałżonka, wyroku o rozwodzie bądź separacji.
6. Kserokopia wyroku lub ugody o alimentach.
7. Oświadczenie o formie wypłaty, nr konta bankowego (oraz potwierdzenie, że wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem konta ).
8. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące utratę dochodu.
9. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące uzyskanie dochodu.
10. Zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2016 r.
do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć także:
11. Zaświadczenie od komornika o bezskuteczności postępowania egzekucyjnego za 2 ostatnie miesiące.
Do każdej kserokopii należy przedstawić oryginał do wglądu.
 
Wszelkie informacje udzielane są w budynku Sekcji Świadczeń Rodzinnych w podwórzu Urzędu Miejskiego w Łobzie oraz pod nr tel. 091-397-34-58, tel. 091-397-35-07.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – „RODZINA 500 PLUS”

Numery kontaktowe w sprawie programu „Rodzina 500 plus”

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

"ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ"

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy od 1 stycznia 2015 r. dla osób, które  nie podejmują lub rezygnują z pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osoba niepełnosprawną.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Rafał Żukowski
(2017-10-06)
Udostępnił:
Andrzej Dąbro
(2003-07-03 00:17:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Makarewicz-Dąbro
(2018-04-11 12:54:58)
 
 
ilość odwiedzin: 286887

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X